Emoji

Les funcions noves de WhatsApp són els doodles i els textos inspirats de Snapchat per a les vostres imatges

Les funcions noves de WhatsApp són els doodles i els textos inspirats de Snapchat per a les vostres imatges

Les noves funcions introduïdes a WhatsApp permeten als usuaris afegir emojis, text i doodles a les imatges que es fan clic a través de la càmera. A continuació us detallem com utilitzar-los.