Automatització

4 fantàstiques receptes IFTTT que facin servir l'aplicació iOS Photos

4 fantàstiques receptes IFTTT que facin servir l'aplicació iOS Photos

A continuació, es mostren 4 receptes fresques i innovadores d’IFTTT que inclouen Facebook, Instagram i molt més mitjançant l’aplicació iOS Photos.